Är Vanskötsel På Sociala Media och Nätet Ett Hot Mot Välfärden?

Sociala medier är till att främja sociala relationer mellan människor och borde baseras på fakta och respekt. I ett hållbart samhälle borde modern teknologi såsom ICT “Information Communication Technology” utnyttjas konstruktivt för att öka välfärden och inte skapa segregation där sann och civiliserad kommunikation bytts mot nät-mobbning, hat, lögn och förtal. Allt som händer på nätet har konsekvenser för samhället i stort särskilt sociala relationer mellan människor och samspelet mellan medborgare, familj, utbildning, teknologi, myndigheter och marknaden i allmänhet.

Tydliga regler och lagar borde finns för att hindra ökad missbruk av sociala medier där allt olaglig hat kan spridas och förstärkas. Sociala medier har utvecklats enormt för att bli den främsta källan till information och kunskap där “yttrande frihet” kan missbrukas och utnyttjas för ökad kriminalitet i samhället.

Idag föll domen i nätmobbningsmålet, det så kallade instagrammålet. Samhället har sagt sitt: Det är inte okej att förtala, mobba och sprida hat på nätet.
http://www.apg29.nu/index.php?artid=11798

Leave a Reply