UU SciFest 2015 – Om Du Inte kan Komma till Universitetet, Då Får Universitetet Komma Till Dig.

Uppsala universitet grundades 1477, Nordens äldsta universitet, och har utvecklats till ett av Europas främsta lärosäten och rankas bland världens 100 främsta inom samtliga discipliner. Uppsala universitet har en rik internationell prägel och kännetecknas av ett traditionsrikt studentliv. Bland universitetets alumner återfinns 15 nobelpristagare, åtta regenter, 14 statsministrar och över 50 ledamöter av Svenska Akademin. Mer om Uppsala universitet finns på http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Uppsala_universitet, för viktiga årtal i Uppsala universitets historia besök http://www.uu.se/om-uu/historia/ 

Uppsala universitet finns också på Facebook https://m.facebook.com/uppsala.universitet/photos/a.10150651487685768.410678.54601820767/10152962920330768/?type=1&source=44&refid=17

Tack vara Uppsala universitet har Uppsala vuxit fram till Sveriges fjärde stad (http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Uppsala). Den höga studenttätheten i Uppsala, dels från Uppsala universitet “UU”, dels från Sveriges Lantbruksuniversitet “SLU” sätter stark prägel på det dagliga livet i Uppsala som stad.

Om du inte kan komma till universitetet, då får universitetet komma till dig. Det är en gammal sanning som säger “säg mig och jag glömmer. Lär mig och jag minns. Involvera mig och jag lär”. I mars, 19-21 mars, kan alla passa på och vara med på SciFest 2015 som Uppsala Universitet arrangerar. Temat i år är “livet och den senaste teknologin”, mer information finns på http://www.scifest.uu.se

“Sustain-earth.com” strävar efter att koppla utbildning, vetenskap och teknologi till marknadens och samhällets behov genom kunskapsöverföring och lämpliga karriärutvecklingsplaner. Bloggen “sustain-earth” är interaktiv, tvärvetenskaplig och transsektoriell plattform för framjandet av hållbarhet på alla socio-ekonomiska nivåer.

Leave a Reply