“Sustain-earth” at Ångström’s Laboratory, Uppsala University

The news letter “Det händer på Ångström” at Ångström’s Laboratory, Uppsala University, has announced an open-call for contributions to “sustain-earth”. Translation from Swedish to English is given below.

Farid El-Daoushy, professor em vid fysik och astronomi, Ångströmlaboratoriet, hälsar alla välkomna att besöka, dela och bidra i “sustain-earth”, en blogg för marknadsföring av utbildning och forskning, popularisering av vetenskap och teknik, stödjande av ”Open Access” med fokus på hållbar utveckling.

Inbyggda funktioner finns för koppling av utbildning och forskning till samhället och marknaden på nationell och internationell nivå samt skapande av karriärutvecklingsplaner. http://sustain-earth.com verkar för ökad hållbarhet inom alla sektorer och på olika nivåer där Sverige är ledande.

In English.

Farid El-Daoushy, professor em at the Department of Physics and Astronomy, Ångström’s Laboratory (Uppsala University) welcomes all to visit, share and contribute in “sustain-earth”, a bolg for marketing education and research, popularization of knowledge and technology, and for supporting “Open Access” with focus on sustainable development.

Embedded functions are available for coupling education and research to the society and the market on national and international levels as well as for creation of Career-Development-Plans. http://sustain-earth.com strives towards enhanced sustainability in all sectors and on all levels where Sweden is a leading nation.

Det händer på Ångström, April 2014

Leave a Reply